Spring til indhold
Klimafolkemøde logo

AGS deltager i Klimafolkemødet 2020

Lige uden for Alssundgymnasiet Sønderborgs kontorer står to flagstænger som indgang til skolens store grønne område. Her vajer det grønne flag side om side med AGS-logoet som vidnesbyrd om, at gymnasiet arbejder seriøst og målrettet med tidens miljø- og klimaudfordringer.

Det sker bl.a. under ledelse af elevmiljørådet ”Green Team III”, hvor man igennem forskellige typer af indsatser arbejder for et bedre miljø. Det har bl.a. resulteret i oplysningskampagner om madspild og genbrugstøj, grønne tage på skolen, bedre affaldssortering og samarbejder med andre skoler over hele landet.

Dette samarbejde udvides og fokuseres nu i en ny sammenslutning kaldet ”Klimagymnasier”, hvor AGS indgår i et forpligtende netværk med andre gymnasier om arbejdet med bæredygtighed og klima.

Der har i flere år været mange forskelligartede indsatser rundt omkring i landet. Tanken med Klimagymnasier er, at de mange tiltag bliver synliggjort, struktureret og målrettet i en samlet strategi og konkrete målsætninger for indsatsen. Både den på AGS, men også som en del af en større helhed i samarbejde med andre gymnasier i Danmark.

Et af tiltagene i samarbejdet er et stort Klimafolkemøde, hvor gymnasieelever fra hele landet samles, hører oplæg fra fagfolk og eksperter, debatterer og igangsætter nye initiativer. Af indlysende årsager kan mødet i år ikke gennemføres fysisk i Middelfart som planlagt, men det kommer ikke til at stoppe arbejdet. Klimafolkemødet gennemføres nemlig virtuelt, og her er både Green Team III og flere klasser med fra AGS, hvor de over livestream kan følge oplæg og debatter fra Ungdomsscenen på Middelfart Gymnasium.

Læs mere om klimafolkemødet på linket her.