Spring til indhold
Thomas Slot - 2. g-elev deltager i Unge Forskere.

AGS-elev udtaget til Unge Forskere i Forum

Thomas Slot fra AGS udtaget til estimeret forskerkonkurrence for unge talenter.

”Før jeg startede på gymnasiet, havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg ville komme til at stå over for en jury i Forum i København og præsentere mit eget forskningsprojekt,” fortæller en beskeden Thomas Slot, der går i 2. g på den naturvidenskabelige linje på AGS.

Men ikke desto mindre var det lige præcis det, han gjorde i denne uge, da den prestigefyldte talentkonkurrence ”Unge Forskere” blev afholdt med deltagelse af landets bedste forskerspirer. Eller i hvert fald dem, der har lavet årets mest interessante forskningsprojekter ifølge en jury bestående af topforskere, iværksættere, erhvervsfolk og gymnasielærere, som dækker alle de naturvidenskabelige og teknologiske fag.

Thomas havde egentlig bare lavet sin studieretningsopgave (SRO) som alle andre, men efter at hans fysiklærer Michael Lentfer Jensen havde læst den igennem, opfordrede han Thomas til at gå videre med ideen – den var nemlig rigtig god.

For hvorfor skal det egentlig være så besværligt at måle iltsvind og forurenende stoffer i vand, havde Thomas spurgt. Hvad nu, hvis man havde en simpel app på sin telefon, som kunne fortælle dig, hvilke stoffer der er i det glas vand, du holder i hånden? Den slags målinger har man ganske vist kunnet lave i et godt stykke tid, men det er en langsommelig affære, som tilmed kræver en ret dyr investering i et apparat kaldet et spektrofometer. Men med Thomas’ opfindelse vil alle med en mobiltelefon i lommen kunne gå ned til åen og måle vandkvaliteten med det samme – uden at skulle besvære sig med at fragte prøver tilbage til et laboratorium.

”I starten kunne jeg kun måle på ét stof af gangen med app’en, men efter jeg blev udtaget til både semifinalen og finalen, har jeg udviklet konceptet, så målet er nu en app, der igennem et billede på din telefon kan måle lysintensiteten i en væske, hvilket giver en detaljeret rapport om stort set alle slags stoffer i vandet.”

Den idé skaffede Thomas en attraktiv finaleplads, som kun 50 ud af ca. 1200 ansøgere blev belønnet med.

”Det var da lidt vildt. Og det er også fedt at have trænet sit pitch og præsentere det foran eksperter og alle andre interesserede til Science EXPO i Forum. Hele min familie havde også taget fri for at komme over og støtte mig. En rigtig fed oplevelse, som jeg har lært en masse af, også personligt.”

AGS har tradition for at klare sig rigtig godt ved Unge Forskere og har både i lærer- og elevkategorien vundet flere priser. Det er langt fra altid ”12-talseleverne”, der klarer sig godt i konkurrencen. Det kræver blot en god idé, nysgerrighed og modet på at kaste sig ud i noget nyt. Hvis du er naturvidenskabeligt interesseret, vil erfarne lærere på AGS hjælpe dig med at indsende dine projekter til Unge Forskere.

Læs mere om konkurrencen her.

Thomas Slot - 2. g-elev deltager i Unge Forskere.