Spring til indhold
Elev interviewes af JV

AGS-elever bag støtteaktion til hjemsendelsestruet elev

AGS dannede i dag rammen om en støtteaktion til dansk-syriske AGS-elev Saad Alddin Alderi, hvis familie er truet af hjemsendelse.

Den danske regering har tidligere i år besluttet at erklære Damaskus for et sikkert område for tilbagesendelse af flygtninge – på trods forbedringerne ikke er tilstrækkelige ifølge UNHCR, der er FN’s Flygtningehøjkommissariat.

Saads venner arrangerede i dag en demonstration foran gymnasiet, hvor også elever fra IB og Sønderborg Statsskole mødte op i sympati. Her kunne de ligesom lærere, rektor og øvrigt personale høre elevernes taler for en tydeligt berørt Saad.

Ditlev Kiil Jørgensen er en af eleverne bag demonstrationen, og han har meget svært ved at forstå, hvorfor en god ven ikke kan få lov til at blive i landet og gå i skole på AGS sammen med sine klassekammerater.

”Vi plejer at spille fodbold sammen hver weekend, men det kommer vi ikke til at kunne fremover. Saad er jo ligesom os andre, men han og hans familie står overfor en helt urimelig situation, så vi håber meget på, at familiens sag bliver genoptaget, så han kan fortsætte på AGS med os andre,” fortæller Ditlev Jørgensen.

Også flere lærere og rektor udtrykker deres sympati med Saad og hans familie samt forundring over processen i sagsbehandlingen. Rektor Jeppe Kragelund udtaler:

”Der er to elementer i denne sag. Et er der den konkrete udvisningssag. Som rektor vil jeg ikke blande mig i det konkrete politiske spørgsmål om, hvorvidt syrere eller andre skal sendes hjem, men som uddannelsesperson har jeg bestemt en holdning til, om unge i dette land tilbydes undervisning. Jeg undrer mig derfor – helt som vores elever – over, at et ungt menneske fratages sine muligheder for undervisning. Hvorfor skal vores elev i 1. g fjernes fra undervisningen og sine kammerater for at blive placeret i et udrejsecenter, mens familiens sag behandles af myndighederne? En behandling, som kan tage år? Et to eller tre år er rigtig meget, særligt når man er ung,” siger rektoren, der heller ikke kunne skjule sin stolthed over elevernes handlekraft.

”Det andet element i sagen handler om vores elevers politiske engagement. Jeg synes, at det er superflot af dem, at de har fået arrangeret denne støtteaktion til fordel for deres kammerat. At kunne ytre sin holdning og undren over politiske beslutninger eller domstoles afgørelser er enormt vigtig og kendetegner jo netop et stærkt demokrati og et åbent samfund. Jeg er stolt over, at vores elever tager aktivt del i vores demokrati gennem denne fredelige og saglige støtteaktion.”

Saads familie har anket beslutningen, og tilbage står nu de og alle familiens venner med håbet om, at sagen vil blive genbehandlet og falde fornuftigt ud.