Spring til indhold
P3 Missionen interviewer elever.

AGS-elever deltager i P3 Missionens ”Ha’ Det Godt”-operation

Hvad gør dig glad? Hvad vil du gerne have mere af? Hvad kan din klasse, din skole og politikerne i Folketinget gøre for at forbedre unges mentale trivsel?

De spørgsmål besvarer mange unge på Danmarks ungdomsuddannelser i dag – og på Alssundgymnasiet Sønderborg har man også sagt ja tak til at deltage i P3 Missionens initiativ, der i dag særligt sætter fokus på de unges egne konstruktive forslag til en bedre hverdag i fællesskab med hinanden.

Vi vil rigtig bidrage med gode input i diskussionen om unges mentale trivsel, der fylder meget i medielandskabet i øjeblikket. Det er en vigtig samtale at have med hinanden, også selvom man måske ikke føler sig som en af de særligt udsatte,” siger rektor Jeppe Kragelund, der har flyttet den almindelige undervisning til andre dage for skolens 1. og 2. g’ere, så også de kan bidrage med gode ideer til hinanden, gymnasiets ledelse og politikerne. ”Det handler jo også om, at vi gerne vil give vores elever muligheder for at deltage aktivt i demokratiet, ikke mindst når det handler om sager, der i høj grad vedrører dem selv.”

Ideen med P3 Missionens operation ”Ha’ Det Godt” er nemlig ikke kun at tale om, hvad der gør en glad som ungt menneske, det skal også meget gerne munde ud i nogle konkrete tiltag på både klasse-, skole- og politisk niveau. Derfor skal eleverne samle deres bedste forslag og dels præsentere dem for skolens ledelse og dels indsende dem til P3 Missionen, som sørger for at videreformidle de unges indspark til politikerne.

”Jeg synes, det er rigtig godt, at vi får mulighed for at sætte nogle ord på de her ting i klassen, for det er jo ikke nødvendigvis noget, man taler så konkret om i hverdagen,” siger Ida Rohr Dall, der går i 2. g. Hun synes også, det er godt, at der er mulighed for at komme med forslag til skolens ledelse. ”Det er en god mulighed for at gøre rektor og lederne opmærksomme på, hvad vi prioriterer som unge.”   

Eleverne har arbejdet ud fra en såkaldt ABC-model, hvor A står for at gøre noget aktivt, B for belonging og dermed at gøre noget sammen, og C (Commitment) for at gøre noget meningsfuldt. Det er ikke, fordi der hersker nogen illusion om, at man kan fikse tingene med et fingerknips, men selve samtalen og de små, konkrete initiativer i hverdagen kan nogle gange være de første skridt i en bedre retning.

P3 Missionen havde også en ungdomsreporter ude på AGS for at mærke den gode stemning og interviewe eleverne om dagens initiativer.

På det politiske niveau tror jeg, det er en sværere kamp, men nu hvor vi står sammen i hele landet med de andre ungdomsuddannelser, kan det jo faktisk godt være, der sker noget. Det kunne være fedt – men det har under alle omstændigheder været en rigtig god og positiv dag,” fortæller Ida Rohr Dall, mens hun spiser kage og lytter til forslagene fra kammeraterne. ”Man kunne jo også købe noget til hinanden fra kantinen,” er der en, der siger. Kammeraterne både smiler og nikker ivrigt.

P3 sætter fokus på unges trivsel i hele 2023.

Elever arbejder med trivsel i samarbejde med P3.