Spring til indhold
Eleverne havde det sjovt med forskellige sprogaktiviteter.

AGS styrker sprogfagene

Se alle billederne fra sprogdagen her.

Med udgangspunkt i regeringens strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet har AGS igangsat en række initiativer, der skal understøtte og styrke fremmedsprogene, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og styrke deres fremmedsprogskompetencer.

Startskuddet på den nye sprogstrategi fandt sted fredag 23.8, hvor alle gymnasiets 1.g’ere var inviteret til sprogdag med fagene tysk, spansk og fransk. Skolens ledelse fortalte om vigtigheden af fremmedsprogskompetencer, som både universiteterne og erhvervslivet efterlyser, og 1.g.-eleverne fik efter en præsentation af skolens sproglige studieretninger og karrieremulighederne med disse en hel dag med særlige sprogaktiviteter i det fremmedsprog, de valgte, da de meldte sig ind på gymnasiet.

De nye AGS-elever tog godt imod sproglærernes mange sproglege og endte selv med at lave en sprog- og kulturquiz til hinanden, mens kantinen sørgede for kolorit i det kulinariske indslag med paella til frokost.

En sprogdag, som alle var enige om var helt fantastisch, fantástico og fantastique.

Se billeder fra dagen her: