Spring til indhold

AGS til topmøde hos P3 Missionen

”Hvad gør dig glad?” Det var overskriften på P3 Missionens topmøde om unges velbefindende, som udgjorde afrundingen på et helt år af med et væld af forskellige initiativer, der satte fokus på konkrete forbedringer af unges hverdag i dagens Danmark. Otte AGS-elever fra elevrådet tog til København for at deltage.

Selve udgangspunktet for P3 Missionen, der har været afviklet med flere forskellige tiltag igennem 2023, er tosidet: På den ene ikke at ville sygeliggøre en hel generation af unge, og på den anden ikke at negligere den mentale trivsel, som er vigtig for alle mennesker. Derfor har radiostationen i samarbejde med forskellige fonde og ekspertpaneler sat sig som mål at tale med de unge om, hvad der burde være mere af i hverdagen for at blive glad – eller måske bare: endnu gladere.

Små og store bud på en bedre hverdag

Et af disse missionsmål var at indsamle gode bud på konkrete tiltag for unge, som DR efterfølgende kunne hjælpe med at videreformidle til politikerne. Topmødet samlede op på disse initiativer ved at igangsætte en dialog mellem de unge og flere eksperter på området.

Kaia Lie Tetreault og Ditte Frieda Hjortshøj var nogle af de AGS-elever, der var med på GAME Streetmekka KBH, hvor topmødet blev afholdt. Her fortalte de bl.a. om det arbejde, gymnasiet havde bidraget til, da P3 Missionen besøgte Sønderborg i marts måned for at interviewe eleverne.

”Selvom vi jo har det rigtig godt på AGS, er det jo altid positivt at tale om forbedringer,” forklarer Kaia. ”Og ikke kun store ting som mentalt helbred og den slags, men også de mindre ting, som gør hverdagen rarere at være i.”

Kaia mener også, at AGS’ deltagelse i P3 Missionens arbejde har været medvirkende til, at der er kommet endnu mere elevindflydelse på AGS.

Direkte linje til rektor og plads til klassens time

”Jeg synes, der er kommet en mere direkte linje til både rektor og ledelsen, så det er blevet nemmere at tale med dem. Ofte skal der bare ting som disse til at ”bryde isen”, så vi som elever føler, at det er mere naturligt at opsøge dem, hvis vi har noget, vi gerne vil have indført,” siger Kaia.

”Vi er fx rigtig glade for, at vi har fået genindført muligheden for at afholde klassens time, hvor der gives tid og plads til at tale om de mange sociale arrangementer på skolen og i klassen.”

Bare et fedt arrangement

Topmødet bød ifølge Kaia også på mange spændende debatter, fordi der var så mange passionerede kræfter involveret.

”Der var en stor mangfoldighed til stede. Helt fra kulturministeren og DR’s generalsekretær til psykologistuderende og aktivister. Det blev heller aldrig for teoretisk eller kedeligt, eftersom der var gode ordstyrere til at holde fokus på de konkrete tiltag.”

Topmødet bød også på musik fra bl.a. JJ Paulo og afsluttende markedsplads, hvor man kunne møde unge fra hele Danmark og udveksle erfaringer. P3 Missionens ”Ha’ det godt”-projekt danner også fundament for et nyt forskningsprojekt, der skal fortsætte undersøgelsen af unges mentale trivsel. I 2024 sætter P3 Missionen fokus på en ny og lige så relevant problematik i ungelivet.

Ditte og Kaia på scenen