Spring til indhold
AGS-elever og lærere mødes med andre klimagymnasier for at diskutere udvikling af undervisningsforløb i klima og bæredygtighed.

AGS udvikler klimaundervisning med støtte fra VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN har bevilget ca. 1,1 mio. kroner til udvikling af undervisning i klima og bæredygtighed i det almene gymnasium (stx). Målsætningen er vedkommende og virkelighedsnær undervisning i fagene biologi, fysik, samfundsfag, naturgeografi og dansk.

Projektet er et samarbejde mellem Alssundgymnasiet Sønderborg, Aurehøj Gymnasium og Middelfart Gymnasium & HF, som skal resultere i flere undervisningsforløb, der efterfølgende kan benyttes af alle gymnasier i Danmark. Undervisningen skal ikke kun levere viden om klima og bæredygtighed, men også gøre det muligt for eleverne at se flere handlingsmuligheder i klimaudfordringerne.

På et nyligt afholdt opstartsseminar i Middelfart satte elever og lærere fra de tre skoler hinanden stævne og drøftede, hvordan god undervisning i klima- og bæredygtighed kan se ud.

Forløbene spænder vidt og hviler på den præmis, at alle gymnasiets fag kan bidrage med vigtige perspektiver på klimaudfordringen. Indtil videre er forløb om bl.a. ”Havet som have”, ”Klimabelastningen i streaming”, ”Bæredygtigt forbrug” og ”Træer i litteraturen” på tapetet.

Forløbet varer to år, og i løbet af det første år udvikles og afprøves de enkelte forløb på egen skole, hvorefter de testes på de øvrige deltagende skoler. Endeligt placeres alle forløbene på Klimaalliancens hjemmeside, der er et fælles gymnasieinitiativ med deltagelse af mere end 50 gymnasier fra hele Danmark.

AGS har i de seneste år prioriteret indsatser for klima og bæredygtighed igennem mangeartede tiltag som et aktivt miljøråd, bedre affaldssortering, installation af solceller på idrætshallens tag samt ved at være aktivt medlem af Klimagymnasierne, hvor AGS bl.a. er vært for det årlige Klimafolkemøde.