Optagelse på AGS

Hvordan søger du om optagelse på AGS?

Du skal opfylde en række krav for at blive optaget på gymnasiet. Find alle svarene på ansøgningsprocessen her, eller kontakt en studievejleder, så hjælper vi dig på vej.

Søg om optagelse

Sådan søger du

Hvis du vil starte på AGS efter sommerferien, skal du tilmelde dig som normalt på optagelse.dk.

Hvis du har spørgsmål om skolen eller optagelsen, kan du skrive til os på ags@ags.dk. Vi besvarer også mails i ferierne.

Du kan også kontakte en studievejleder via denne side.

Adgangskravene

Find adgangskravene her

På UddannelsesGuiden kan du læse om adgangskravene for at blive optaget på STX. Det direkte link til adgangskravene på de gymnasiale uddannelser finder du her.

I august måned

Optagelsesprøver

Der holdes normalt optagelsesprøver i begyndelsen af august på AGS. Prøven følges op af en optagelsessamtale.

Prøven er for ansøgere, der søger efter fristens udløb eller ikke opfylder optagelseskravene til at blive optaget i gymnasiet.

Det er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, som varer fire timer. Kontakt skolen for yderligere oplysninger om prøven.