Spring til indhold

Vær med til at opleve og forandre verden

Erasmus+

Som elev på AGS kan du og din klasse blive en del af Erasmus+-projekterne, hvor I samarbejder med andre europæiske unge om fremtidens udfordringer inden for bæredygtighed, klimaudfordringer, demokratisk medindflydelse, ligestilling og meget mere!

Elever i grønt på plænen

Mød nye venner fra hele Europa

Changing lives, opening minds

Hvad kan vi gøre i vores dagligdag for at sætte fart i den grønne omstilling? Hvordan kan jeg som ung være med til at påvirke udviklingen i retning af en mere bæredygtig fremtid? Og hvordan kan vi i Europa arbejde bedre sammen om disse udfordringer?

Kunne du tænke dig at rejse til Spanien og fortælle om den danske ligestilling mellem kønnene? Eller mødes med franskmænd og udveksle kreative ideer til, hvordan vi hurtigere kan sætte handling bag ordene i den grønne omstilling? Eller noget helt tredje? AGS er blevet akkrediteret med Erasmus+, som betyder, at vi har adgang til fonde i EU, der kan støtte din klasses projekter og rejser til 32 forskellige lande i Europa, hvor andre unge også arbejder for en bedre fremtid.

Skaber bånd mellem europæiske unge

Medbestemmelse - med andre

Som elev er du selv med til at vælge projekter og samarbejdslande. Isabella, der går i 3. g på studieretningen med samfundsfag og matematik og også er medlem af elevrådet, glæder sig til de mange muligheder, det nye samarbejde giver mulighed for.

“Jeg synes, det er superfedt, at skolen engagerer sig internationalt og giver de her fede muligheder for eleverne. Jeg har selv været en del af skolens samarbejde med Model European Parlament og har derigennem fået nogle fede og fagligt interessante oplevelser ud af det. Vi bliver som elever mere hele mennesker af at komme ud af vores boble og møde mennesker på tværs af grænserne.”

Baggrund og tal

Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) er EU’s program til støtte for uddannelse, unge og sport og har et anslået budget på 26,2 mia. euro.

Programmet for 2021-2027 har stærkt fokus på social inklusion, den grønne og den digitale omstilling og fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv.

Erasmus+ understøtter aktiviteter under det europæiske uddannelsesområde. Programmets målsætninger omfatter desuden støtte til den europæiske søjle for sociale rettigheder, gennemførelse af EU’s strategi for unge 2019-2027 og udvikling af sportens europæiske dimension.

Du kan læse mere på hjemmesiden for Erasmus+ her.

Vi arbejder også for bedre klima i Danmark

AGS er grøn på flere måder

Alssundgymnasiet Sønderborg er udover Erasmus+ også involveret i bæredygtighed og grøn omstilling i Danmark. Vi er medlem af Gymnasieskolernes Klimaalliance og medarrangør af Ungdommens Klimafolkemøde og arbejder dagligt med  at understøtte den grønne omstilling gennem skolens Klimaudvalg.