Spring til indhold

Studieretningen Samfundsfag A, matematik A

Tallene bag politikken

På denne studieretning lærer du ikke blot om, hvilke holdninger folk og partier giver udtryk for, men også om hvilke fakta, tal og beregninger, der ligger til grund for deres meninger.

Samfundsfagslæreren Rene.

Er der hold i meningerne?

Afkod holdningerne

Hvis du gerne vil blive klogere på den politiske debat om tidens højaktuelle emner, er denne studieretning perfekt til dig. Har “eksperten” på et debatforum fx ret i, at der ikke er råd til mere velfærd? Her lærer du de økonomiske regnemodeller og statistiske data, så du kan give dine egne svar og forholde dig kritisk til andres.

Analytikere og kommunikatører starter her

Ruster dig til fremtidens jobs

Samfundsfag arbejder med mange forskellige emner som ulighed, massekommunikation, kampen om magten og finansieringen af politiske tiltag. Matematikken kan igennem emner som statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest hjælpe dig med at give bedre svar. Hvis du synes et arbejde som fx kommunikationsmedarbejder, politisk analytiker, jurist eller rådgiver i erhvervslivet lyder spændende, vil du også synes om denne studieretning.

Tal kan give overraskende svar

Fakta eller spin?

Kan politikernes beslutninger – eller mangel på samme – forekomme meningsløse? Hvad skyldes fx den manglende vilje til at imødekomme klimaudfordringerne? Er deres forklaringer holdbare? Afspejler de befolkningens ønsker? Du kan undersøge den type spørgsmål ved at udforme  spørgeskemaundersøgelser til vælgerne og udfordre politikerne med skarpe argumenter.

Man kan også sige, at fagene i kombination arbejder lidt som i tv-programmet ”Detektor”. De undersøger, hvad der er sandt og falskt, og svarene er ofte  tankevækkende og lærerige.