Spring til indhold

Studieretningen matematik A, fysik A/B, kemi B

Science på topniveau

Matematik på A-niveau giver dig redskaberne til at forstå fysik og kemi bedre. Fysik og kemi giver dig eksemplerne på, hvordan matematikken kan anvendes. Samspillet mellem fagene er optimalt og helt naturligt på den klassiske sciencestudieretning, der giver dig alle de bedste redskaber som fremtidens videnskabsmand/kvinde.

Scienceelever

Kom længere med naturvidenskaben

De bedste rammer til science

AGS kan tilbyde dig alt det bedste inden for science. Du mærker det på lærernes og elevernes engagement i den daglige undervisning og på skolens flotte science-faciliteter: Naturfagshuset, skolens computerfjernstyrede observatorium og andre speciallaboratorier.

Rammerne giver dig de bedste muligheder for at komme længere med naturvidenskaben – og gymnasiet har også en tradition for at klare sig bemærkelsesværdigt godt i landsdækkende konkurrencer som fx Unge Forskere.

Konkurrencer og samarbejde med lokale virksomheder

Fremtiden starter her

Med den naturvidenskabelige studieretning bliver du også i stand til både at nuancere og hæve niveauet i samfundsdebatten om højaktuelle problemstillinger som fx klimaspørgsmålet – eller måske er du opfindertypen, der kommer på de gode ideer til vores innovationskonkurrencer, hvor vi samarbejder med firmaer og institutioner i lokalområdet om at finde løsninger til fremtidens teknologiske udvikling.

Du vil nemlig også lære at omsætte din viden til praksis, når undervisningen handler om emner som fx alternativ energiproduktion eller den nyeste robotteknologi.

Science på alle niveauer

Vælg selv din retning

På AGS kan du sammensætte studieretningen, så den passer til dit eget niveau. Matematik er altid på A-niveau, men både fysik og kemi kan være på enten A- eller B-niveau. Desuden er der gode muligheder for at vælge mellem en lang række valgfag, der er med til at afgøre den endelige profil på studieretningen. Nogle vælger endnu flere naturvidenskabelige valgfag som fx astronomi eller informatik, mens andre hellere vil have afveksling med fx psykologi, samfundsfag eller ved at hæve engelsk til A-niveau.