Spring til indhold

Studieretningen Engelsk A, Tysk/fransk A, Samfundsfag B

Dybdegående kulturforståelse med politik og statistik

Kombinationen af sprog- og samfundsfag åbner dine øjne for mulighederne i den globaliserede verden.

Elever har sprogfag i klassen

Lær dig selv at kende igennem andre

Kommunikation bringer mennesker sammen

Bliv klogere på din egen identitet i forhold til andre lande og se mulighederne på tværs af landegrænser med en opdateret samfundsfaglig viden i bagagen. Sprogene i denne studieretning muliggør ikke bare bedre kommunikation, men giver dig også en større forudsætning for et berigende møde med de forskellige kulturer. I sprogfagene lærer du også dig selv, din egen kultur, og den sociale etikette bedre at kende. I arbejdet med fagene ledes du mod nye indsigter og erkendelser. Det kan være via emner som f.eks. unge og uddannelse, ungdomskulturer, storbyliv, musikkultur eller familiemønstre.

Engagerede lærere viser dig vejen

Bedre jobmuligheder med tysk

Studieretningen er interessant for dig, der ønsker at tale ubesværet tysk og interesserer dig for tysktalendes kultur og historie. På AGS møder du ikke bare engagerede lærere, der har hel eller delvis tysk baggrund, men også en undervisning, som byder på meget mere spændende kultur end den, man kan se fra motorvejen. I samspil mellem fagene skærpes din forståelse af unges muligheder i tysktalende lande, forståelsen af den politiske diskussion om f.eks. EU, neutralitet, integration og miljø. Med ubesværet tysk står du desuden med gode jobmuligheder på hånden inden for international handel, kommunikation, turisme, journalisme og studier i Tyskland.

Landet, der aldrig står stille

Frankrig er altid relevant for dig

Frankrig har altid spillet en stor rolle i de politiske oprør i Europa. Tænk på revolutionen i 1789, ungdomsoprøret i 1968 og de gule veste i dag. Frankrig er som tidligere kolonimagt også et multikulturelt land, hvor de mange indvandrere fra hele verden på hver deres måde forandrer det politiske og kulturelle miljø. Det franske sprog tales af flere og flere og fremover bliver det et af verdens største sprog. Man taler også fransk i FN og EU og i internationale erhvervsvirksomheder. Så Frankrig og fransk er i bevægelse, og det er altid interessant – også for en dansker.

Hvad betyder SoMe for det amerikanske præsidentvalg?

Fake facts eller interessant information?

Hvad enten det er Storbritanniens Brexit, det amerikanske præsidentvalg eller en sammenligning af brugen af sociale medier i USA og i Danmark, giver kombinationen af samfundsfag og engelsk optimale muligheder for at undersøge spændende samfundsmæssige forhold. Du lærer at bruge internettet til at samle information – og at forholde dig kritisk til den. Hvor meget kan man fx stole på en meningsmåling? Hvor meget bør politikere følge dem? Og så stiller sprogfaget engelsk dig selvfølgelig også i en favorabel position til at blive bedre til at tale det sprog, der i vores globaliserede verden åbner mange døre inden for både uddannelse og erhverv.