Spring til indhold

Høje karakterer og lavt frafald på Alssundgymnasiet Sønderborg

Alssundgymnasiet Sønderborg (AGS) er den ungdomsuddannelse, der klarer sig bedst i Sønderborg, når man kigger på karaktergennemsnit og frafald. Det viser nyeste tal fra uddannelsesstatistik.dk, der hvert år offentliggøres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Fx ligger gennemsnittet for frafald, altså når eleverne vælger at stoppe på uddannelsen, på kun 6 %, hvilket er 1,7 % lavere end landsgennemsnittet. Frafald er også en god indikator for elevernes trivsel, hvor AGS også ligger lunt i den positive ende på 4,1 ud af 5 mulige point på målingens pointskala.

Ser man på elevernes eksamensresultater, tegner der sig ligeledes et både klart og positivt billede. Prøvekaraktererne er både højere end landsgennemsnittet og den såkaldte ”socioøkonomiske reference”, hvor karakteren holdes op imod elevernes forventede præstationer i forhold til deres sociale baggrund og resultater i grundskolen.

Rektor Jeppe Kragelund er naturligvis både glad og stolt over de nye tal.

”Jeg tror, de gode eksamensresultater primært skyldes to ting. Dels den vedholdende og ihærdige indsats fra vores dygtige lærere, som også igennem vores seneste pædagogiske projekter er blevet endnu bedre til at arbejde med elevernes motivation for læring, og dels det praksisnære fokus, vi altid har arbejdet med på AGS.”

”For selvom vi er en STX-skole og dermed primært en boglig uddannelse, har vi på AGS haft en lang tradition for at koble vores undervisning til virkeligheden. Det gør vi fx igennem samarbejde med erhvervslivet, hyppige ekskursioner og besøg udefra og ikke mindst igennem et vedholdende og engageret arbejde med et handlingsorienteret fokus på den grønne omstilling.”

AGS er for nylig også blevet akkrediteret som Erasmus+-gymnasium, hvor eleverne skal samarbejde med andre europæiske unge inden for emner som bæredygtighed og demokratisk deltagelse.