Spring til indhold

Nemmere (og grønnere) at komme i skole for AGS’erne

Alssundgymnasiet Sønderborg (AGS) lancerede i denne uge første del af et innovativt forsøgsprojekt, Mobilitetsflåden.

Projektet kommer som en reaktion på en intern undersøgelse, der afslørede, at elever bosiddende uden for bymidten oplever betydelige udfordringer med skoletransporten.

Med meget få afgange og lange rejsetider har den offentlige transport en dybdegående indvirkning på elevernes sociale liv og trivsel, idet de ikke har mulighed for at deltage i arrangementer og aktiviteter på gymnasiet uden for den almindelige skoletid. Samtidig gør den lange transporttid det svært for de unge at få hverdagen til at hænge sammen, og deres sparsomme tid kunne bruges bedre på lektier, fritidsaktiviteter og socialt samvær med familie og venner. Den begrænsende offentlige transport har derfor negative konsekvenser for unge i en sådan grad, at de er mere udsatte for at falde fra deres uddannelse eller helt at fravælge en uddannelse.

”Jeg skal møde ind senest kl. 07.30 og er begrænset til en busafgang senest kl. 15.00, hvis jeg skal med offentlig transport. Transporttiden gør, at jeg skal meget tidligt op og kommer sent hjem. Derfor er jeg tit træt – også i undervisningen. Oven i det har jeg ikke mulighed for at deltage i skolens aktiviteter efter undervisningen, så jeg går tit glip af alt det sjove, ”, siger Mads Kaaber Jessen, som går i 2. g på AGS.

I et samarbejde mellem Elev- og Klimarådet og skolens ledelse er Mobilitetsflåden opstået som en visionær løsning på transportudfordringen.

En app gør det nemt at køre sammen

Som en del af projektet deltog AGS, som de første, i Region Syddanmarks initiativ “Samkørsel på ungdomsuddannelserne,” der sigter mod at reducere solokørsel i egen bil og fremme samkørsel blandt unge.

Flere og flere unge bevæger sig fra gang, cykel og kollektiv transport til solokørsel i egen eller forældres bil. Det giver ikke kun p-pladsudfordringer hos uddannelsesinstitutionerne, men også mere trængsel på vejene og større CO2-udledning.

I den forbindelse havde AGS besøg af NaboGo, der faciliterer indsatsen for regionen. Information, incitamentsprogrammer og samkørselsfællesskaber, bl.a. via appen NaboGo, skal flytte de unge fra solokørsel i egen bil til samkørsel og samvær med skolekammeraterne.

”Besøget af Nabogo var lidt en øjenåbner for mange. Man glemmer nok lidt at tænke på klimaet, når man sætter sig bag rattet i bilen. Man skal bare fra A til B så hurtigt som muligt, siger Dikte Requate, forperson for Klimarådet på AGS.

Samkørselsinitiativet skal fremme en grønnere transport, skabe bedre mobilitet for de unge og samtidig indsamle data om samkørsel, som kan kvalificere fremadrettede indsatser i regionen.

Planer om skolebus og last-mile-løsninger

Foruden samkørsel arbejder AGS bl.a. på anskaffelse af en dedikeret skolebus, et samarbejde mellem gymnasiet og landsbylaugene omkring genetablering af landsbybusser, og såkaldte last-mile løsninger i form af cykler og løbehjul, der skal gøre det nemt for eleverne at pendle mellem byens ungdomsuddannelser og busstationen.

Gymnasiets rektor, Jeppe Kragelund, er stolt over elevernes engagement i projektet.

”Elevernes initiativ og interesse belyser betydningen af skoletransport i elevernes hverdag. Samtidig viser det også, at fremtidens skoletransport måske ikke kun afhænger af kommunale midler og kollektiv transport, men er en samling af forskellige, bæredygtige alternativer, siger Jeppe Kragelund.

AGS har allerede opnået støtte til projektet fra LAG Sønderborg-Aabenraa, der bidrager med 225.000 kr. øremærket til skole- og landsbybusser for elever og borgere i områdets landdistrikter.

Med indsatserne i Mobilitetsflåden ønsker AGS at være med til at skabe grønne og fleksible mobilitetsløsninger for skoletransporten i hele Sønderborg Kommune. Projektet gavner derfor ikke kun eleverne på AGS, men også elever på andre ungdomsuddannelser, og er en klar illustration af AGS’ engagement i at styrke uddannelsesmulighederne og trivslen for unge i kommunen.

DR P4 var forbi AGS for at interviewe eleverne om den nye app til samkørsel.