Spring til indhold

Nøgletal

Skolen i tal

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal en skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, sikre, at følgende nøgletal er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet (jf. dog § 3, stk. 1):