Spring til indhold

Praktisk information (FAQ)

Find svar på praktiske spørgsmål

Kan du ikke finde det, du leder efter? Så ring til os på 74 42 05 01, eller send en mail på ags@ags.dk.

Ja, du kan få udleveret en nøgle til et skab, så du ikke behøver at bære bøger frem og tilbage hver dag – eller til at opbevare din computer i, mens du har idræt.

Skoleåret 2024/2025

Begivenhed Dato
Skolestart Mandag 12. august 2024
Efterårsferie Mandag 14. oktober – fredag 18. oktober 2024
Juleferie Mandag 23. december 2024 – fredag 3. januar 2025
Vinterferie Mandag 10. februar – fredag 14. februar 2025
Påskeferie Mandag  14. april – mandag 21. april 2025
Kr. Himmelsfartsdag Torsdag 29. maj – Fredag 30. maj 2025 (der kan påregnes eksamen)
2. Pinsedag Mandag 9. juni 2025
Sommerferiestart Mandag 30. juni 2025

 

Der tages forbehold for evt. ændringer.

 

Alssundgymnasiet Sønderborg og andre gymnasier har ikke lovgivningsmæssig hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for skolens elever. Hvis en elev kommer til skade på skolen, f.eks. i forbindelse med idræt, er vedkommende altså ikke dækket af nogen skoleforsikring. Skolen vil derfor opfordre forældre og elever til selv at tegne en ulykkesforsikring, der også dækker i skoletiden.

Elever, der udfører lønnet arbejde på skolen, f.eks. som bogopsættere på biblioteket, vil dog være omfattet af skolens arbejdsskadeforsikring, hvis de kommer til skade i forbindelse med arbejdet.

I forbindelse med studieture til udlandet vil skolen stille krav om, at alle de deltagende elever har en syge- og hjemtransportforsikring enten via den offentlige sygesikring eller ved tegning af en rejsesygeforsikring (se Studierejser og ekskursioner).

Du har normalt tre eller fire moduler om dagen. Vores moduler varer 90 minutter, hvilket giver god tid til fordybelse.

Ringetiderne er:

  1. modul 08:00-09:30
  2. modul 09:45-11:15
  3. modul 11:45-13:15
  4. modul 13:30-15:00

Busserne kører lige til skolen og passer til ringetiderne.

Ja, hvis du er elev på en ungdomsuddannelse og fyldt 18 år, er du berettiget til SU.
Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.
Du søger SU via minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NEM ID, som du kan bestille på www.su.dk. Det tager noget tid at få NEM ID, så sørg for at bestille den i god tid. På den måde er du sikker på at få din SU til tiden.

Du skal være 18 år
Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan som sagt tidligst søge SU i minSU en måned før den dato, du kan få SU fra.

Eksempel 1: Du fylder 18 år i august. Altså kan du først få SU fra den 1. oktober. Du kan derfor tidligst søge SU via minSU den 1. september.
Eksempel 2: Du fylder 18 år den 1. oktober. Da dette er startdatoen for et nyt SU-kvartal, vil du først kunne få SU fra 1. januar. Du kan derfor tidligst søge SU fra 1. december.

På Alssundgymnasiet kan du kontakte Ilona Tschiskale for hjælp og vejledning i forbindelse med SU-ansøgninger (it@ags.dk).

Læs mere på www.su.dk.

Ja, og som elev på Alssundgymnasiet Sønderborg kan du få rabat på din daglige transport til og fra skolen. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Der er rig mulighed for at komme til Alssundgymnasiet med bus. Både skolebusser og regulære rutebusser kommer forbi i forbindelse med skolens ringetider.
Hvis man ikke lige nåede bussen, så er der under 10 min. på cykel fra centrum – eller man kan gå den dejlige tur langs vandet.

Ja, Alssundgymnasiet har en SKOLEFOND, som hjælper elever, der af den ene eller anden årsag ikke selv kan finansiere udgifterne forbundet med tiden på gymnasiet. Det kan for eksempel være svært for elever, som er nødsaget til at bo alene, at få råd til at deltage i skolens ekskursioner og studierejser. I sådanne tilfælde er det muligt for eleven at søge SKOLEFONDEN om hjælp – enten ved at modtage et bidrag til udgifterne eller få et lån, der efterfølgende tilbagebetales i en afdragsordning. Det kan også være, at elevens familie står i en vanskelig økonomisk situation, og så kan man ligeledes søge om økonomisk hjælp.

Når skolens elever drager af sted på studierejse, har de bidraget til SKOLEFONDEN med 50,- kr. via deres betaling for rejsen. På den måde sikrer vi, at alle elever gives en god mulighed for at deltage i alle skolens aktiviteter.

Hvis man gerne vil hjælpe udover dette bidrag, kan man indbetale beløb på følgende kontonummer:
9570 – 1532723.

Vi siger tak for alle bidrag.