Spring til indhold

Ungdommens klimafolkemøde på AGS

AGS inviterer grundskoleelever fra 8.- og 9.-klasse til en grøn og sjov dag på AGS

Kom og vær med til at sætte præg på en grøn dagsorden i Sønderborg og Danmark! Tilmeld din 8.-10. klasse eller hold fra grundskolen, og få en lærerig og inspirerende dag med fokus på bæredygtighed og handling!

Klima og bæredygtighed med ja-hat på

Sammen er vi grønnere

På Ungdommens Klimafolkemøde får eleverne mulighed for at forholde sig til og diskutere klima- og bæredygtighed. Vi har fokus på handlingsperspektivet og forskellige og anderledes vinkler på klima- og bæredygtighed. Det bliver en inspirerende, lærerig og sjov dag, hvor håbet og ja-hatten er i centrum. Der skal være fokus på de små skridt – hvad den enkelte, skolen og samfundet kan gøre, samt effekten af det vi gør. Altså fokus på klima og bæredygtighed i det nære og lokale miljø.

Fokus på handling

Klima og bæredygtighed med ja-hat på

Det overordnede formål med Ungdommens Klimafolkemøde på AGS er at give eleverne mulighed for at forholde sig til og diskutere klima- og bæredygtighed.  Vi har fokus på handlingsperspektivet og ønsker at bidrage med anderledes vinkler på klima- og bæredygtighed og afholde en sjov og inspirerende dag, hvor det er håbet og ja-hatten, der er i centrum og ikke de dystopiske fortællinger. Der skal være fokus på de små skridt – hvad vi kan gøre selv, hvad vi gør her på skolen, samt effekten af det vi gør. Altså fokus på klima og bæredygtighed i det nære og lokale miljø.

Samfundsfag- eller naturfagslærer i grundskolen?

Klimadag på AGS fredag 2. september

Ungdommens Klimafolkemøde er elevernes folkemøde, og derfor er elevaktivering og elevinvolvering omdrejningspunktet for arrangementet. Det specifikke program er under planlægning, men I vil med stor sikkerhed møde oplægs- og workshopholdere, der involverer forskere, politikere, virksomheder og andre organisationer.

Samfundsfag- eller naturfagslærer i grundskolen?

Tilmeld jer her

Brug folkemødet som et element i din undervisning enten før, under eller efter et forløb om f.eks. Globalisering og Demokrati i samfundsfag, eller i forbindelse med afviklingen af et fællesfagligt fokus forløb i naturfagene om Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. Besøget kan du desuden også vælge at bruge i dine opgivelser til afgangsprøven. Du er naturligvis velkommen, uanset hvilke fag du underviser i. Kunne du og din klasse tænke jer at være med til en sjov dag på AGS og samtidig være med til at sætte den grønne dagsorden for Sønderborg og Danmark?

Tilmeld din skole og klasse her