Spring til indhold
Rektor foran AGS

Rektorskifte på Alssundgymnasiet Sønderborg

Åbent brev fra afgående rektor Jeppe Kragelund, Sønderborg 5. april 2024.

Kære alle

Jeg fratræder pr. 1. maj min stilling som rektor for Alssundgymnasiet Sønderborg (AGS) for at tiltræde en stilling som rektor på Mulernes Legatskole i Odense.

Efter mere end fem rigtige gode og begivenhedsrige år som rektor for AGS har det ikke været uden store og svære overvejelser, at jeg søger nye udfordringer. Det vil være med vemod, at jeg den 1. maj forlader AGS.

AGS er en fantastisk skole, som leverer rigtig gode resultater – både i forhold til den faglige undervisning og det sociale liv på skolen for vores elever. Det er ikke uden grund, at AGS-eleverne er “byens bedste elever”.

AGS står som gymnasium et rigtig godt sted med mange igangværende udviklingsprojekter og samarbejdspartnere i både ind- og udland, hvilket gør os i stand til hele tiden at kunne tilbyde vores elever en relevant og nærværende undervisning af høj faglig kvalitet.

AGS College fortsætter uden forstyrrelser

AGS har som gymnasium taget kampen op mod faldende ungdomsårgange i Sønderborg, og AGS vil med det nye AGS College fra skoleåret 2026 kunne byde velkommen til 40 nye unge borgere fra andre dele af landet og fra det danske mindretal.

Alle indledende projektfaser i AGS College er færdiggjort og godkendt af vores samarbejdspartner Domea, og dermed kan både kommende elever og Sønderborg by få et ekstra tilbud at være stolte af, når også unge udenfor Sønderborg vil kunne få glæde af moderne undervisning i en by med en attraktiv ungeprofil.

Stærk scienceprofil og unik sportslinje

AGS har også en meget stærk og yderst populær profil indenfor naturvidenskab med blandt andet eget fødevarelaboratorium og professionelt observatorium. Derudover er vores sportslinje særlig attraktiv, da AGS er det eneste almene gymnasium i landsdelen, som efter dispensation fra Børne- og Undervisningsministeriet må udbyde en sportslinje.

Ny konstitueret rektor videreudvikler igangværende projekter

Jeg vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere for et godt og givende samarbejde, og jeg håber, at I vil tage godt imod min efterfølger, som vil tiltræde i starten af det nye skoleår. Bestyrelsen for AGS har udpeget vicerektor Malene Samsø Nielsen som konstitueret rektor, og hun vil i forbindelse med rektorskiftet fastholde og videreudvikle alle igangværende AGS-projekter.

Også en tak til alle nuværende og tidligere AGS-elever, mine AGS-kolleger og bestyrelse. I har alle været med til at give mig et rigt og godt arbejdsliv som rektor på AGS. Tak for alt og held og lykke fremover. Det fortjener I alle!

Med venlig hilsen

Jeppe Kragelund
Afgående rektor for
Alssundgymnasiet Sønderborg