Spring til indhold
De røgfrie skoler

Røgfri ungdomsuddannelser i Sønderborg

Tobaksfri skoletid er fra 1. august indført på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Sønderborg. Det betyder farvel til alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter i skole- og arbejdstiden.

Når elever og medarbejdere møder ind på erhvervsuddannelser og gymnasier i Sønderborg efter sommerferien, er det ikke bare til et nyt skoleår, men også til en ny rygepolitik. Med tobaksfri skoletid indføres 100 % tobaksfri uddannelses- og arbejdsmiljøer. Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden, hverken på eller uden for uddannelsesinstitutionerne. Samtidig har skolerne gjort en indsats for at synliggøre de mange gode og sunde alternativer til rygning, uanset om man er til sport, leg eller at gå en tur med en ven i pausen.

Vil gå forrest

Røgfri skoletid er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at starte med at ryge. Tiltaget bliver indført for alle ungdomsuddannelser fra sommeren 2021, men uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg er i fællesskab blevet enige om at droppe alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter allerede nu, da de ønsker at være blandt de skoler, der går forrest i kampen mod rygning og tobaksprodukter blandt unge.

Tiltaget er allerede indført af Sønderborg Kommune på grundskolerne, og kommunen har henvendt sig til ungdomsuddannelserne omkring tobakshandleplanen, hvilket også er en af grundene til, at man på ungdomsuddannelserne går i gang før tid med røgfri skoletid. Det kræver en helhedsindsats i hele uddannelsessystemet, hvis de unge skal præges i forhold til rygning. Derfor skal de unge naturligvis møde et røgfrit miljø på ungdomsuddannelserne i Sønderborg, når de allerede har vænnet sig til det i grundskolen.

Gælder også lærerne og øvrige ansatte

I Folketingets handleplan lægges der op til, at uddannelsesinstitutionerne lokalt skal tage stilling til, om røgfri skoletid også gælder de ansatte. På skolerne har man ikke været i tvivl om, at tiltaget også skal gælde medarbejderne. Sønderborg har en ambition om at være en by med et bæredygtigt uddannelses- og arbejdsmiljø. Derfor gælder tobaksfri skoletid naturligvis også uddannelsernes medarbejdere, som skal gå foran som et godt eksempel for eleverne. Skolerne vil have fokus på at informere både elever og medarbejdere, der pt. ryger, om muligheder for rygestopkurser og andre former for hjælp til at stoppe med tobakken.

Selvom der blandt elever, ansatte og ledere på ungdomsuddannelserne generelt er en positiv stemning omkring indførelsen af røgfri skoletid, er skolerne bevidst om, at det også kan blive en udfordring at indføre tiltaget. Men skolernes rektorer er fortrøstningsfulde og går til det med en ambition om at løse de eventuelle problemer i samarbejde med elever og ansatte.

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne som indfører tobaksfri skoletid er Alssundgymnasiet, Business College Syd, EUC Syd og Sønderborg Statsskole.