Spring til indhold
Tre AGS-elevers taler udtaget til national konkurrence.

Tre AGS-elever udtaget til skandinavisk talekonkurrence

”I have a dream”, sagde Martin Luther King i sin berømte tale fra 1963, men hvad drømmer unge om i 2024?

Det skulle eleverne fra 1. g-klassen S26 forholde sig til, da de deltog i den nordiske talekonkurrence ”Nordisk Talefest 2024”, hvor temaet netop var ”Drømme”.

Dansklærer Henriette Jensen havde forinden undervist i bl.a. retoriske virkemidler, appelformer og opbygning af den virkningsfulde tale, før samtlige 22 elever på den samfundsfaglige studieretning tog fat på opgaven. Talerne blev sammen med 700 andre unges fortolkninger af emnet sendt ind til Nordisk Talefest, og heraf blev 60 udvalgt til at arbejde videre med teksterne på workshops i landets regioner. Og tre af dem var AGS-eleverne Pawel, Linn og Cecillia fra s26.

”Det var fedt at lære mere om, hvordan man fremfører en tale professionelt,” fortæller Linn. ”På workshoppen i Odense var der forskellige opvarmnings- og stemmeøvelser samt instruktioner til, hvordan man står rigtigt og er mindre nervøs.”

Linns drøm og tale handler om, hvordan unge kan trives bedre i den digitale verden ved at mindske skærmforbruget.

”Man fik både feedback af andre unge og uddannede retorikere,” forklarer Cecillia. ”Det var meget lærerigt.” Hendes tale handlede om en mere bæredygtig fremtid og atomkraftens mulige rolle heri.

”Mange har nok prøvet at skrive en tale i folkeskolen, men det her var noget andet,” supplerer Pawel, hvis drømmetale formidler et ønske om at ændre optagelseskravene til de videregående uddannelser, så man ikke bliver bedømt på fx resultaterne i naturvidenskabelige fag, hvis man vil læse humaniora.

”Her havde vi lært meget mere om virkemidler, og så er det bare fedt at få lov til at fremføre den i så professionelle rammer.”